Algemeen reglement Rock Zottegem

Tickets

Tickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld. Ook niet bij gewijzigd programma. Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden.

Verboden voorwerpen

Op het festivalterrein zijn volgende zaken verboden: flessen (zowel glas als plastic), blikjes, scherpe of gevaarlijke voorwerpen, wapens, alcoholische dranken, laserpennen, bandopnemers, professionele camera’s, flesjes parfum en deodorant

Wel toegelaten zijn geleidehonden voor mensen met een visuele handicap, boterhammen, inschuifbare paraplu’s zonder pin (géén parasols), plastiek en dekens om op te zitten/liggen en zonnecrème.

Veiligheidsmaatregelen: controle aan ingang

Bij het betreden van het terrein kan je rechtmatig afgetast worden. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein verboden.

Brandstichting

Het verbranden van papier of afval is ten strengste verboden op het festivalterrein. Je brengt er niet alleen jezelf maar ook de andere festivalgangers mee in gevaar.

Reclame voeren is verboden

Op en rond het festivalterrein (ook op de camping en de openbare weg) is het ten strengste verboden flyers of ander promotioneel materiaal te verdelen. Voor andere festivals voorzien wij wel affichage borden. Aanvragen tot promotie dienen vooraf aangevraagd te worden via de contactpagina van Rock Zottegem. Na goedkeuring zijn zij zelf verantwoordelijk voor het vooraf ophangen van de affiches.

Drug gebruik & verboden wapens

Wanneer bezoekers gevat worden met drugs of verboden wapens, zal de politie verwittigd worden die een proces-verbaal zal opstellen. De boete zal onmiddellijk moeten betaald worden, de security zal het toegangsbandje afnemen en de toegang tot het festival-en kampeerweide ontzeggen.

Lockers

Aan de ingang van ROCK ZOTTEGEM kan je al je spullen kwijt in onze lockers. Je kan er bijvoorbeeld ook je gsm opladen. Wil je vooraf een locker boeken om zeker te zijn van je plaats? Dat kan via volgende link:

Reserveer uw locker nu viahttp://www.mobilelocker.eu/nl/reservatiesrockzottegem

Camping

Openingstijden

VAN:    vrijdag 05 juli 2019    12u
TOT:     zondag 07 juli 2019       12u

Afvalbeheer

We vragen aan elke kampeerder om de camping proper te houden en vragen 5 euro cash aan elke bezoeker. In ruil daarvoor krijgt men een ‘Trashpass’ en vuilniszak. Bij het verlaten van de camping kan men bij het inruilen van de ‘Trashpass’ en vuilniszak de 5 euro waarborg terugkrijgen.

DJ

Op beide festivaldagen zal er een Epic-DJ voor de nodige opwarming zorgen en dit enkel voor aanvang van het festival.

Catering

Er zal aan democratische tarieven ontbijt, BBQ en drank kunnen afgehaald worden in de cateringzone. OPGELET: eigen BBQ is om veiligheidsredenen niet toegestaan!

Algemeen campingreglement

Dit campingreglement geldt als ‘huishoudelijk reglement’ op de festivalcamping van Rock Zottegem 2018. Eénieder die een campingticket koopt verklaart zich daardoor akkoord met onderstaand campingreglement.

De camping gaat open op vrijdag 29 juni 2018 om 12u00 en je dient het terrein te verlaten voor zondag 01 juli 2018 om 12u00.

Als bezoeker kan je vooraf gefouilleerd worden. Je zal de toegang geweigerd worden indien je je hier niet aan onderwerpt, zonder recht op restitutie van enige gelden.

Alleen personen in het bezit van een geldig campingbandje worden toegelaten op de camping. De camping is strikt verboden voor personen onder de 16 jaar. Campingbezoekers moeten zich melden aan één van de kassa’s aan de ingang van het campingterrein waar a.d.h.v je identiteitskaart je leeftijd gecontroleerd kan worden.

Elke kampeerder is verplicht om bovenop de toegangsprijs 5 euro Trashpass te betalen (milieuborg). Deze borg krijg je terug als je een gevulde vuilniszak inlevert bij het Trashpoint. Je zal na het betalen van deze borg jouw vuilniszak ontvangen.

Als kampeerder kan je gebruik maken van volgende diensten : toiletten, douches, stromend water, elektriciteitspunt. Voor sommige diensten dien je bij te betalen. Er is geen stroomvoorziening voor de campingbezoekers aan de tenten. In de VIP zone zijn de Hoxels voorzien van 2 LED lichten, 2 USB oplaadpoorten en verwarming.

Verboden op de camping :

 • Campers, caravans, auto’s, fietsen en aanhangwagens. Alleen tenten zijn toegestaan m.u.v de bezoekers die een speciaal camper ticket hebben
 • Winkelwagentjes (enkel krui- en steekwagentjes die door de visitatiepoortjes kunnen rijden zijn toegestaan)
 • Glas of andere scherpe voorwerpen (ook geen glazen bokalen met etenswaren)
 • Tapinstallaties
 • Gasflessen
 • Geluidsinstallaties
 • Aggregaten, autobatterijen, stroomgroepen of generatoren
 • Huisdieren m.u.v blindengeleide honden voor personen met een visuele handicap
 • Drugs of andere verdovende middelen of middelen die als drugs beschouwd kunnen worden
 • Het beklimmen en/of vernielen van hekken en/of andere installaties of structuren zoals de Hoxels
 • Graffiti, confetti, partyproppers, glitters, enz
 • Kleding die als uitdagend of provocerend kan overkomen en fluo-jasjes
 • Handel in waren van welke strekking dan ook zonder toestemming van de organisatie
 • Het storend onder invloed zijn van eender welke drugs of middelen (inclusief alcohol of medicatie)
 • Droogijs
 • Brandgangen of nooduitgangen te versperren, indien dit wel het geval is, is de organisatie vrij om dit materiaal te verplaatsen omwille van veiligheidsredenen
 • Flyers of posters plakken van andere evenementen zonder toestemming van de organisatie

Volg steeds de richtlijnen van de campinghosts, security en hulpdiensten op. In geval van discussie heeft de campinguitbater het laatste woord. Gebruik je gezond verstand en breng anderen niet in gevaar!

Volg bij het plaatsen van je tent steeds de instructies van campinghosts en hou de nooduitgangen, paden voor hulpdiensten en doorgangen vrij. Hou je hieraan, anders kun je je tent twee keer opzetten! Foutief geplaatste tenten kunnen door de campinghosts verplaatst worden zonder toestemming van de eigenaar. Hou ten allen tijde de brandwegen vrij. Tenten die op de brandweg staan worden zonder verwittiging verplaatst. De tent van de bezoeker is geen woning en kan door de organisatie ten allen tijde doorzocht worden (of laten onderzoeken) ter controle op de naleving van dit reglement.

De campingbezoeker verblijft geheel op eigen risico op het terrein. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, materiële of lichamelijke schade.

Wanneer je als bezoeker bovenstaande regels overtreedt, verlies je het recht om op de camping te verblijven zonder restitutie van enige gelden.

De organisatie houdt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan dit reglement door te voeren.

Algemene regels caravan/campercamping

 • De speciale caravan/campercamping is alleen toegankelijk als je in het bezit bent van een caravan/camper ticket. Dit ticket is alleen in voorverkoop verkrijgbaar via de voorverkoopkanalen van Rock Zottegem 2018.
 • Een caravan/camperplaats is maximum 18m² (6m bij 3m).
 • Een tentje bijplaatsen mag zolang je de maximale toegewezen oppervlakte van 18m² respecteert.
 • Enkel voertuigen die daadwerkelijk als kampeervoertuig ingeschreven zijn, zijn toegelaten. Tijdelijk omgebouwde voertuigen met een matras erin zijn niet toegelaten!
 • Caravans of campers die langer zijn dan 6m worden niet toegelaten.
 • Auto’s zijn verboden op het terrein, behalve voor het positioneren van de caravan.
 • Het algemeen campingreglement is eveneens van toepassing op de caravan- en camperzones.
 • Dit betekent geen : glas, vuurwerk, geluidsinstallaties, geen gas, geen overmatig middelengebruik, enz zie campingreglement voor de volledige lijst.

Route beschrijving

Ligging aan de Bevegemse Vijvers

Het festivalterrein van Rock Zottegem ligt in het landelijke Zottegem – de Poort van de Vlaamse Ardennen – en grenst aan het zwembad en de stedelijke sport- en fuifzaal (De Bevegemse Vijvers).

GPS: Kastanjelaan – Zottegem

Parkings

Volg de pijlen om de hoofdparkings te bereiken:

Parking A:
de stationsparking (Lyceumstraat)
Parking B: de parking van het OCMW (Deinsbekestraat)

Er is ruime en gratis parkeergelegenheid.

Met de wagen via E40: Oostende - Brussel

 • Neem afrit 17 Wetteren richting Zottegem (N42).
 • Rij de zes volgende kruispunten met lichten voorbij en sla daarna aan het rondpunt rechts af (Langestraat).
 • Volg deze straat tot aan de stationsparking (Lyceumstraat) en de parking van het OCMW (Deinsbekestraat).

Met de wagen via E40: Brussel - Oostende

 • Neem afrit Erpe-Mere/Zottegem richting Zottegem.
 • Na +/- 10 km komt u aan een groot kruispunt ‘De Vos’ in Oombergen. Neem hier links (Europaweg of N42) richting Geraardsbergen.
 • Rij de twee volgende kruispunten met lichten voorbij en sla daarna het eerstvolgende kruispunt rechtsaf (Langestraat).
 • Volg deze straat tot aan de stationsparking (Lyceumstraat) en de parking van het OCMW (Deinsbekestraat).

Met de trein

Het NMBS-station van Zottegem bevindt zich op 15 min. wandelafstand van het festivalterrein. De NMBS legt geen extra treinen in. De normale uurregeling blijft dus behouden.

Met de fiets

Het festivalterrein is makkelijk bereikbaar met de fiets. Je kan je fiets kwijt vlakbij de ingang.

Toegankelijkheid

Samenwerking met VFG Oost-Vlaanderen vzw

Ook dit jaar slaan VFG en ROCK ZOTTEGEM de handen in elkaar, met de bedoeling de toegankelijkheid van het festival te optimaliseren. Op die manier kunnen mensen met een handicap ten volle mee genieten van het festival. Op de stand van VFG kunnen de festivalgangers terecht met alle mogelijke vragen over dienstverlening voor mensen met een beperking.

Toegankelijk terrein

Er is een rolstoelvriendelijke toegang tot de festivalweide. Vrijwilligers van VFG wijzen je er de weg. Vrijwilligers van VFG maken minder mobiele bezoekers wegwijs op het terrein.

Toegankelijk podium

In de festivaltent komt er opnieuw een aangepast en verhoogd podium voor rolstoelgebruikers of mensen die tijdelijk minder mobiel zijn (bijvoorbeeld mensen die op krukken lopen).

Aangepast toilet

Rock Zottegem zorgt voor een aangepast toilet.

Overige info

Apotheker

Op vrijdag- en zaterdagavond zal er een extra wachtdienst voorzien worden bij de apothekers in het kader van Rock Zottegem.

VFG

Ook mensen met een beperking kijken mee VFG en Rock Zottegem slaan opnieuw de handen in elkaar. Elk jaar werkt Rock Zottegem samen met VFG om mensen met een beperking in ideale omstandigheden te kunnen laten genieten van het festival.

Zo komt er in de festivaltent opnieuw een aangepast en verhoogd podium voor rolstoelgebruikers of mensen die bijv. op krukken lopen. VFG geeft ook gratis ADL-assistentie (bij toiletgebruik, bij het eten, drinken,…). Op de infostand van VFG kunnen de festivalgangers terecht met alle mogelijk vragen over dienstverlening naar mensen met een beperking toe. Rock Zottegem zorgt dan weer voor toegankelijke toiletten.

Er worden 10 parkeerplaatsen gereserveerd voor rolstoelgebruikers, vlakbij de ingang van het festivalterrein.

Foto & Film opnames

Festivalgangers kunnen mogelijk gefilmd of gefotografeerd worden op of rond het Rock Zottegem terrein.

Verloren voorwerpen

Bent u iets verloren op het festival? Raadpleeg ons algemeen contactformulier

Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank

Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder goed mee omgaan dan volwassenen. De wet van december 2009 die alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien verbiedt, zet deze doelstelling kracht bij. Sinds 2011 sensibiliseert en informeert de nationale campagne ‘Begin niet te vroeg’ jongeren en hun ouders. Aan de verkoperszijde richtte de campagne zich voornamelijk tot de supermarkten en winkels waar jongeren vaak alcohol kopen. In 2014 werd de campagne uitgebreid naar de horecasector.